:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umut I????
MasaL_perisi
#1
?mit Ederek Ya?ay?n

Bir g?nl?k de olsa sadece kendinizi d???n?n ve sadece kendiniz i?in ya?ay?n!..

Bir g?nl?k de olsa g?l?mseyin ve zihninizdeki b?t?n k?t?l?kleri, kinleri, d??manl?klar?, fesatl?klar?, k?skan?l?klar? bir kenara b?rak?n; Sadece sevgiyi, dostlu?u, mutlulu?un g?zelli?ini d???n?n ve tutun i?inizde....
Bir g?nl?k de olsa unutun b?t?n ac?lar?n?z?, kederinizi ?z?nt?lerinizi; Sabah uyand???n?zda aynada ilk kendinize g?l?mseyin. ??nk? eminim i?iniz ferahlayacak, hayata daha bir umutla sar?lacaks?n?z. ?evrenizle, kendinizle bar???k, dost, umutlu ve mutlu olun yada ?yle oldu?unuzu d???n?n. G?l?mseyin, ??nk? g?l?msedi?inizde hayata daha olumlu g?zlerle bakmas?n? ?greneceksiniz. Daha olumlu d???nceler olu?acak beyninizde. Unutmay?n hayata hangi g?zle bakarsan?z ?yle g?r?rs?n?z!..
Bir g?nl?k de olsa hayallerinizle ya?ay?n, g?venin ?evrenizdeki insanlara ve ?mit edin. Bunu denemenizde fayda var, en az?ndan bir kayb?n?z olmaz!...
O vakit d?nyan?n daha renkli, ya?am?n daha zevkli, ya?an?l?r ve g?zel oldu?unu hissedeceksiniz.
Unutmay?n ki, umut en umutsuz, karanl?k gecelerde bile ?????n? esirgemez sizden.
En zor anlar?n?zda bile yitirmeyin ?midinizi!...
??nk? umut etmek ya?anm?? bir hayat?n ard?nda ya?amaya yeniden tutunmakt?r.
??nk? umut etmek ?ekilen ac?lar?n, ?ilelerin ard?nda yeni ve g?zel bir g?n?n do?aca?? mu?tusuna inanmakt?r!...
Unutmay?n ki, insan?n elindeki en b?y?k sermayedir umut. Umutsuz ya?anmaz bu d?nyada, umutsuz hayal bile kurulmaz.
Kime ait oldu?unu bilmedi?im ama ?ok sevdi?im a?a??daki ?yk?y?y? sizlerle payla?mak istedim...
Mumlar?n ?yk?s?!..
“”D?rt tane mum usul usul yan?yordu...
Ortal?k o kadar sessizdiki, mumlar?n konu?malar?n? duyabiliyordunuz...
Birinci mum dediki:
''Ben BARI?'?m.!
Ama kimse benim yanmama yard?mc? olmuyor.San?r?m yak?nda s?nece?im.''
Alevi h?zla azald? ve sonunda tamamen s?nd?.
?kinci mum:
''Ben VEFA'y?m.!
Ne yaz?kki art?k vazge?ilmez de?ilim.Onun i?in,bundan sonra yan?p durmam?n bir anlam? kalmad?.''
S?zlerini tamamlad???nda esen hafif bir r?zgar onu tamamen s?nd?rd?...
S?ras? geldi?inde ???nc? mum, h?z?nl? bir sesle dediki:
''Ben SEVG?'yim !
Yanacak g?c?m kalmad?. ?nsanlar beni unuttu,de?erimi anlam?yorlar. En yak?nlar?n? sevmeyi bile unuttular.''
Vefa'da daha fazla beklemeden s?n?p gitti...
Ans?z?n..!
Odaya bir ?ocuk girdi ve ?? mumunda yanmad???n? g?rd?.
''Neden yanm?yorsunuz? Sizin sonsuza kadar yanman?z gerekmiyor muydu?'' dedi.
Ve ard?ndan a?lamaya ba?lad?...
O zaman d?rd?nc? mum konu?maya ba?lad?:
''Korkma, ben yand???m s?rece ?teki mumlar?da yeniden yakabiliriz, ben UMUT'um!''
?ocuk parlayan g?zleriyle UMUT mumunu ald? ve ?teki mumlar? birer birer yakt?...

UMUT ????? ya?am?m?zdan hi? eksik olmamal?...
...Ki hepimiz onunla birlikte VEFA'y?, BARI?'? ve SEVG?'yi ya?atabilelim...””

Kendinizi bir g?n i?in de olsa mutlu, huzurlu k?l?n. K?r?lmay?n kimseye, kimseyi k?rmay?n. Hac? Bekta? Veli’nin s?z?n? unutmadan ya?ay?n ”sizi incitselerde incitmeyin”. K?smeyin size k?sselerde. Affedici olun, onurunuzla oynayanlar?, yoksullu?unuzu hor g?r?p sizi a?a??layanlar? bile affedin, affetmek b?y?kl?kt?r. D??man olmak kolay, ?nemli olan dost olmakt?r insana, kurda, ku?a, ?i?e?e, suya...

Sabah kalkt???n?zda ilk kendinize g?l?mseyin, sonra ?evrenizdeki canl?, cans?z her ?eye.
Zengin- fakir, ?irkin–g?zel, b?y?k- k???k, din, mezhep, ?rk ay?r?m? g?zetmeden, herkesi kucaklay?n sevin ve herkesi sevgiyle, sayg?yla selamlay?n....

Dost olun b?t?n insanlarla. b?t?n d??manl?klar? silin haf?zan?zdan. Dostlu?a, sevgiye, yard?ma ihtiyac? olanlara uzat?n elinizi. Mutsuz, umutsuz u?urum kenar?nda bir can? d???n?n. Bir insan? u?urum kenar?ndan ?ekip almak, onu yeniden hayata ba?lamak az ?ey midir?.. Var olan t?m g?zelliklerden daha g?zel de?il mi?.. Dahas? tutunacak dal olman?z az ?ey midir?..
?nsanlar?m?z?n ?o?unlu?u sevgiden, ho?g?r?den, umuttan, dostluktan, bar??tan ve mutluluktan s?z edilmesini ay?plarlar, daha ?nemli konularda ciddiyet beklerler. Vars?n ay?plas?nlar. Siz dostluklar? deneyin. G?zelliklerin, dostluklar?n insan?n hayat?nda, onlar?n d???nd???nden daha ?nemli oldu?unu g?receksiniz...

Bir g?nl???ne de olsa haramdan, riyadan uzak durun, aldatmay?n kimseyi, d?r?st ?al???n, d?r?st kazan?n, helal yiyin; Elinizdekiyle yetinip ??kredin ve ??kran dolu ya?ay?n do?an g?ne?e, akan suya.

Bir g?nl???ne de olsa k?rmay?n, k?zmay?n, ?fkelenmeyin, k?t? s?z s?ylemeyin, k?f?r etmeyin, incitmeyin, hor g?rmeyin hi? kimseyi, hi? bir canl?y? a?a??lamay?n... Dost?a, insanca, ya?am?n ve dostlu?un umut ?i?ekleriyle donat?n hayat yolunuzu... G?l?mseyin ve ?mit ederek ya?ay?n g?receksiniz ki t?m olumsuzluklara ve t?m k?t?l?klere ra?men hayat ?ok g?zel!..

Yeni y?lda umutlar?, tomurcuklar? bol daha nice yeni y?lllar, yeni baharlar? ya?amak, sevgiyi, umudu ve dostlu?u her zaman ya?atabilmek dile?iyle beraber, u?urunuz a??k, yolunuz y?re?iniz kadar ayd?nl?k. Sevin?leriniz, sevgileriniz, sevenleriniz, dostlar?n?z, mutlulu?unuz ve ?ans?n?z bol olsun...
Unutmay?n! en ?mitsiz zamanlarda bile ?mit ?ten bir ku?tur!.. En zor anlar?n?zda bile ?midinizi yitirmeyin!... ?mit ederek ya?ay?n...
Unutmay?n ki, umut en umutsuz, karanl?k gecelerde bile ?????n? esirgemez sizden... Umutla kal?n, umutla ya?ay?n...
Nuri CAN
Ara
Cevapla
Carizmatic
#2
Smile)) eLLerine sağLık Smile güzeL
Cevapla
*TATLI BELA*
#3
ÇOK GÜZEL CANIM...ELLERİNE SAĞLIK....TŞKLR....
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 10-01-2020, 02:44 PM