:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Salakl?k Tarihine Ge?enler :))
50cent
#1
Jake Fen isimli Macar adam, esini korkutmak i?in kendini asmis pozu verdi... Eve gelen es kocasini o halde gor?nce bayildi..Kapiyi a?ik g?ren komsu kadin i?eri girince iki cesetle karsilastigini sanip evi soydu.Topladiklari ile ?ikarken Jake kadina bir tekme atti. Cesedin canlandigini sanan kadin korkudan ?ld?..Jake beraat etti..

• New York'ta 5'inci caddede bir adama ara? hafif?e ?arpti. Adama birsey olmamisti.. Sof?rle konustu ve kalkacakken olayi g?ren biri yanina gelerek,kalkmazsa sigortadan para alabilecegini soyleyince yeniden aracin ?n?ne yatti. Ara? s?r?c?s? ise adamin gittigini d?s?nerek gaza basti ve adam ?ld?...

• Bayan Carson Amerika'nin New York kentinde yasiyordu.. Birg?n eglenmek i?in cenaze isleri yapan bir sirketle anlasti. Sirket eve telefon etti ve bayan Carson'un kalp krizi ge?irip ?ld?g?n? s?yledi . Aile hemen kostu. Bu sirada tabutun i?inde yatan bayan Carson birden dogruluverdi. Ama kizi o anda kalp krizi ge?irip ?ld?...

• Romollo Ribaldo issizdi. Pisa kentinde oturan 42 yasindaki bu Italyan birg?n, tabanca ile intihar etmeye hazirlandi. Esi onu engellemek icin dil d?kt?.. Sonunda Romolo aglamaya basladi ve intihardan vazge?ip silahini yere firlatti. Ates alan tabancadan ?ikan mermi esine isabet etti ve esi ?ld?...

• Kansas Wichita'daki polis,havaalan? otelinde 22 ya??nda bir adam? sahte 16 dolarl?k iki banknotu kullanmaya ?al???rken yakalad?.

• G?ney Afrika Johannesbur'da iki adam birbirlerinin kafas? ?zerine koyduklar? bira kutular?na ate? ederlerken birisi arkada??n?n y?z?ne ate? etti.Adam a??r yaraland?.

• Bir ?irket,?al??anlar?n?n i? ba??nda g?venli g?zl?k kullanmalar?n? te?vik etmek i?in ?zel bir film izletti.Kanl? i? kazalar?n? g?steren film o kadar canl?yd? ki 25 ki?i odadan ka?t?.13 i??i bay?ld?.ve i??ilerden biri sandalyeden d??erek kafas?n? yard?.

• Washington'da bir su?lu hapishaneden ka?t?.Birka? g?n sonra k?z arkada??yla yeme?e gitti.Ama uzun s?re geri d?nmeyince k?z arkada?? merak ederek polise haber verdi.Polisler ad?n? duyunca kim oldu?unu anlad?lar ve yakalad?lar.

Michigan lonia'da sarho? bir h?rs?z,iki hizmet?i k?zdan nakit para istedi,k?zlar paray? vermeyi reddedince adam polis ?a??raca??n? s?ylerek onlar? korkutmaya ?al??t?.K?zlar ald?rmay?nca adam ger?ekten polis ?a??rd? ve tutukland?.

• *Pennsylvania Radnor'da bir ??pheliyi sorguya ?eken polis,??phelinin kafas?na metal bir s?zge? yerle?tirmi? ve tellerle fotokopi makinas?na ba?lam??t?.Polisin Fotokopi makinas?nda ??phelinin yalanlar?n?n yazd???n? s?ylemesi inanan ??pheli su?unu itiraf etti.

?K?Z?N? ?LD?RD? -

Marko ve Roberto de Solisa adl? iki karde?, birbirleriylepek iyi ge?inemiyorlard?. Roberto'nun s?k s?k kendisiyle dalga ge?mesinedayanamayan Marko, karde?ini, kafas?na s?kt??? tek kur?unla ?ld?rd?. Bubasit bir cinayet gibi g?r?nebilir. Ancak ger?ek ?yle de?il. ??nk? Marko ile Roberto ayn? dola??m sistemini payla?an yap???k ikizlerdi. Roberto'nun ?l?m?nden 5 dakika sonra, kan dola??m? duran Marko da ?ld?.

MAYINLA FUTBOL -

Kombo?ya'da 2 asker, patlamam?? may?nla futbol oynamaya kalk?nca hayatlar?n? kaybetti. Olay? ilgin? k?lan bir ba?ka nokta, par?alanarak can veren 2 askerin, Kambo?ya ordusunun "en iyi may?n uzmanlar?" aras?nda yer almas?yd?.

T?K?R?K KURBANI -

ABD'nin Alabama eyaletinde 25 ya??ndaki bir asker t?k?rme al??kanl???n?n kurban? oldu. Pencerenin kenar?na oturarak, t?k?r???n?, b?y?k bir tencere ?eklindeki sokak lambas?na isabet ettirmeye ?al??an asker, dengesini kaybedip 11. kattan d??t?.

COLADAK? ??V? -
New Hempshere eyaletinde 10 ya??nda bir ?ocuk, kolas?n? ?iviyle a?maya ?al???rken hayat?n? kaybetti. Kolan?n i?indeki gaz bas?nc?yla f?rlayan ?ivi, ?ocu?un bo?az?na sapland? ve ?ocuk ya?...? yitirdi.

?LECE?? VARMI? -

Amerikal? bir gen?, bunal?ma girerek 10. kattan a?a??ya atlad?. Ayn? binan?n 9. kat?nda, gencin, birbirleriyle s?rekli kavga eden anne ve babas? oturuyordu. 8.katta ise intihar eden gencin hayat?n? kurtarabilecek ?elik bir a? vard?. Gencin intihara kalk??t??? s?rada, 9. katta anne ve babas? yine kavga ediyordu. E?ine iyice sinirlenen baba, elindeki av t?fe?inin teti?ine bast?. Anne kendini yere atarak hayat?n? kurtard?, ancak t?fekten ??kan sa?malar, o s?rada 9. kat?n hizas?nda bulunan gencin ba??na isabet etti.

• Arizonal? bir adam kelep?elerle oynarken kendini kelep?eledi ve anahtar? bulamad?...
Kendisini kurtarmak i?in ?ilingir ?a??rmak yerine polisi aray?nca ba?? belaya girdi...
Onu kelep?eden kurtaran polisler, ?denmemi? bir kefalet borcu bulundu?unu belirleyince onu yeniden kelep?elediler...

• Gillette ?irketi 1902 y?l?nda g?venli jilet satmaya ba?lad???nda
y?zlerce erkek sat?n ald?.Sonra da bu jiletlerin sakallar?n? kesmedi?ini
s?yleyerek onlar? ??pe att?lar. Gillette yetkilileri, mutsuz m??terilerin
t?ra? olmadan ?nce jiletin sar?ld??? ka??d? ??karmad?klar?n? fark ettiler.

• Chevrolet, yeni model arabas? i?in "Nova" ismini buldu ama sonra
arabay? Latin Amerika'da satamayacaklar? anla??ld?... ??nk? "Nova",
?spanyolca'da "gitmez" anlam?na geliyordu.

• 1932 y?l?nda Los Angeles olimpiyatlar?nda Frans?z atlet Jules
Noel'in disk atmada k?rd??? olimpiyat rekoru say?lmad?. ??nk? at???
izlemesi gereken b?t?n hakemler, s?r?kla y?ksek atlama yar??mas?n?
izlemek i?in arkalar?n? d?nm??lerdi...
1840'da ABD ba?kanl???na se?ilen William Henry Harrison, ?ok
so?uk bir g?nde Washington'da a??k havada d?zenlenen g?reve
ba?lama t?reninde ?apka ve palto giymeyi reddederek yapt???
uzun konu?ma sonucu zat?rre oldu. Yeni ba?kan sadece bir ay g?rev yapt?ktan sonra ?ld?.

• Meksika'daki bir sa?l?kl? ya?am merkezinin sahibi, vasiyetine
mezarl???n sigara i?ilmeyen b?l?m?nde g?m?lmek istedi?ini ?srarla ekletmeye ?al??t?.

• 1971'de toprak kaymalar?n? incelemek isteyen Japon bilim
adamlar?, b?y?k bir ya?mur f?rt?nas? efekti yapmak i?in bir tepeyi yang?n
hortumlar?yla adam ak?ll? sulad?lar. Bu y?zden tepenin ??kmesi sonucu meydana
gelen heyelanda, d?rt bilim adam?yla 11 izleyici hayat?n? kaybetti.

• Frans?z ordusu, askerlerin may?n tarlalar?nda y?r?yebilmelerini
sa?layan patlamaya dayan?kl? botlar icat etti. Fakat botlar o kadar a??r ve
i?inde y?r?nmesi o kadar zordu ki, askerler may?nlarla havaya u?madan ?nce
pusuya yatan d??man askerleri taraf?ndan vuruluyorlard?.

1985'de New Orleansl? cankurtaranlar o y?l ?ehrin havuzlar?nda
kimsenin bo?ulmamas?n? kutlamak i?in bir parti verdiler. Partide
konuklardan biri bo?uldu.

• 1975'de ?ngiliz bir ?ift televizyonda en sevdikleri program?
izlerken erkek yar?m saat s?ren bir g?lme krizi sonucu kalp krizi ge?irerek ?ld?.
E?i, cenazeden sonra program?n yap?mc?lar?na bir mektup yazarak,
kocas?n? hayat?n?n son dakikalar?nda bu kadar mutlu ettikleri i?in te?ekk?r etti.

• 1983'de ma?azada h?rs?zl?k yaparken yakalanan San Diegolu bir
kad?n polislere e?er onu b?rakmazlarsa morarana kadar nefesini
tutaca??n? s?yledi. Polisler kad?n? b?rakmad?lar, o da ger?ekten
?l?nceye kadar nefesini tuttu.
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Kadere Kar?? Salakl?k Oyunlar? soyle 0 437 09-06-2006, Saat: 10:26 AM
Son Yorum: soyle
  Salaklik Tar?h?ne Ge?enler soyle 0 549 09-06-2006, Saat: 10:16 AM
Son Yorum: soyle

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 09-25-2020, 05:06 PM