:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
K???k Kutu
MasaL_perisi
#1
O g?n k???k bir kutu haz?rlayabildim sana
K???k diye bozulma sak?n.
Unutma k?ymetli ?eyler k???k paketlerde gelir.
??ini her taraf?n? kaplayacak kadar sevgimle kaplad?m.
Sevgiyle kaplanan hi?bir ?eyden
zarar gelmeyece?ini,
ne yaparsan yap,
i?inde sevgiyi ta??d???n ve ta??tt?rabildi?in s?rece
asla zarar g?rmeyece?ini g?sterebilmek i?in

En ufak bir bo?luk bile b?rakmad?m
sevgiyi yerle?tirirken.
D??ar?ya hi? ta?mas?n diye
Sevgini d??a ta??rd???n, fazla hissettirdi?in anda,
sana zarar olarak d?nebilece?ini bildi?im i?in san?r?m.
Buna karamsarl?k desen yok de?il,
korkakl?k desen o hi? de?il
Biz bu ya?larda buna tecr?be diyoruz.

Bir k??esine, beni g??l? k?lan, hatta ?o?u kez
?evreye tedirginlik verebilecek ?l??ye yakla?an
cesaretimi yerle?tirdim.
Akl?n? kulland???n s?rece bundan zarar g?rmezsin.
Zira hi? bir ?eye cesaret edemeyen,
hi? bir ?eyi ?mit de edemez

Di?er k??eye, biraz azmimi ve g?c?m? koydum.
Hayat?na girecek ki?inin bunu geli?tirmesi,
sana destek olmas? i?in
Ona geni? bir yer b?rakt?m.
Hayat?na girecek ki?iye f?rsat tan?may? ??renmen i?in
Sevdi?inin deste?i ile bir yere gelebilmek,
Onun ?n?nden de?il, yan?nda y?r?mesini g?rmek
zaten sana gerekli olan g?c? fazlas?yla verecektir

Kar?? k??eye t?m bonk?rl???m? s?k??t?rd?m.
Kusura bakma anca s??d?rd?m.
T?m g?zel duygular?
doya doya ya?ayabilmen ve ya?atabilmen i?in&

Unutma, elini cebine zor atan, cimri olan,
duygular?nda da verici olamaz.
Sen daima bonk?r ol.
Ama as?l c?mertlik,
erke?e yak??an bir erdemdir
Bunu da unutma.

Tam ?apraz k??eye,
hayat?nda sa?lam bir yer ay?rman? gerektiren
uyan?kl???m? koydum;
Asl?nda bunu her ?ocuk do?ar do?maz vermek en iyisi.
??nk? ben uyan?kl???
y?llar ge?tik?e, pek ?ok ?eye ?z?ld?k?e,
hatta gereksiz ki?ilere g?vendik?e
ne yaz?k ki istemeden elde edip,
kendi i?imde saklad???m kutuya
t?ka basa yerle?tirmi?tim!!!.

T?m bunlar?n aralar?nda birer bo?luk b?rakt?m.
Yer bollu?undan ya da birbirine kar??mas?n diye de?il;
oras?n? benim doldurmam m?mk?n olmad??? i?in&

?ok ak?ll? olabilirsin, ?ok ?al??kan olabilirsin;
ama ?ans?n yoksa hi?bir ?ey olamazs?n&
Ortada kal?rs?n.
Ne g?zelli?in, ne fedak?rl???n, ne e?itimin,
ne ailen, ne soyun seni bir yere g?t?remez

?htiyac?n olan ?ans i?in de,
Tanr?dan ?ans dilemekten ba?ka hi?bir ?aremiz yok

?imdi geldik en sevdi?im yere:
Tam ortaya yani kutunun kalbine
Oraya da t?m s?cakl???m? ve do?all???m? koydum.
Kimi zaman safl???nla,
kimi zaman sevginle, nefretinle,
bilginle veya cahilli?inle,
seni sen yapan en do?al, en yalans?z,
en yal?n halinle ya?aman i?in

Do?ru ki?iler bir ?ekilde birbirini bulur
Belki her zaman umdu?un
ya do?ru sand???n zamanda de?il,
yani zamanlama her zaman do?ru olmasa da,
hedefinin do?ru olmas? inan yeter sana...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 10-01-2020, 12:36 AM