:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Evl?l???n D??manlari...
kayıp_gölgeler
#1
[SIZE=6]Evlili?in d??manlar?
[/SIZE]
[SIZE=4] [/SIZE] Ele?tiri
"Sen hep b?ylesin. Zaten bir g?n bile olsun beni dinlemedin. Hep ba??r?yorsun. Beceriksizsin. Filan?n e?inden ibret al. Beni ?zmekten zevk al?yorsun" ?eklindeki ifadeler, e?i su?lay?c?, yarg?lay?c? ve k?r?c? ele?tirilerdir. Oysa ileti?imde "ben" dilini kulland???m?zda e?imize ??yle diyebiliriz: "Ben bu s?z?nden veya davran???ndan dolay? ?ok ?z?ld?m, hayal k?r?kl??? ya?ad?m." Bu ifade daha yumu?ak oldu?undan, ayr?ca ki?ide olu?turdu?u duyguyu da olaya yans?tt???ndan e?i olumlu y?nde etkileyebilir.

Genelleme
"Hep b?ylesin. B?yle yapars?n. Zaten senden ba?kas? da beklenmez. Bencilsin. Hi? de?i?miyorsun. Bu huyunu annenden, babandan kapm??s?n. Bir g?n de iyi yan?n? g?remeyecek miyim?" tarz?ndaki ifadeler, e?i bir kal?ba sokan ve damgalayan ifadelerdir. Mant?ksal olarak d???nd???m?zde, madem ki e?iniz s?yledi?iniz gibi "hep ?yle", y?llard?r de?i?miyor; peki siz ne oranda de?i?tiniz? ??e kendinizi de?i?tirmekle ba?lay?n.

Akl?n? okumak
Evlilikte ili?ki bozulmaya ve mutsuzluk ortaya ??kmaya ba?lay?nca araya mesafeler girer. S?rekli kavga, ?z?nt?, bir noktada ?iftleri sessizli?e ve kendi d?nyalar?na iter. Fakat burada s?zl? ileti?im yerine s?zs?z ileti?im, yani davran??lardan anlamlar ??kar?p, e?i yarg?lama s?reci ba?lar. "Hah yine k?zd?n. Bak??lar?ndan anlad?m. Sen ?yle demek istemedin. Senin kafan?n i?inde neler var, ?ok iyi biliyorum." Tarz?ndaki yakla??mlar, e?in jest ve mimiklerinden, hal ve hareketlerinden anlamlar ??karmaya y?neliktir.

??i yoku?a s?rmek
Zamanla e?lerden birinde olumlu bir de?i?iklik olmu?tur veya gittikleri doktor dinlenilmi? ve ki?i olumsuz bir davran???ndan vazge?mi?tir; di?er e?in: "10 y?ld?r sana s?yledim, ama beni dinlemezsin; sonunda dedi?ime geldin. Ba?kas? deyince daha m? k?ymetli oluyor?" bi?imindeki konu?malar?, e?i ?zen ve geriye d?nd?rebilecek tarzdad?r. Oysa; "Bu de?i?iklikten dolay? ?ok mutluyum, sevin?liyim. Gel beraber plan yapal?m; ba?ka nelerimizi de?i?tirebiliriz, onlar? konu?al?m" tarz?nda bir diyalog kurulursa olumlu de?i?iklik peki?ir ve devam? i?in de te?vik edilmi? olunur.

Ge?mi?i hat?rlatmak
Herkesin evlili?inde, ge?mi?te ya?ad??? olumsuz bir an?s? vard?r. Aile kavgalar?, k?rg?nl?klar, ihanetler, k???k d???rmeler ve hayal k?r?kl?klar?d?r. Ge?mi?te ya?anan k?t? an?y? s?rekli g?ndeme getirmek s?k?nt? do?urur ve sorunlar? peki?tirir.

Hep hakl? olmak
Hatalar, yanl??l?klar iki taraftan da kaynakland??? halde "Kim daha hakl??" diye adeta "mahkeme" kurulur. "Evlili?imiz boyunca kavgalar? hi? ben ba?latmad?m. Sen hep bana k?t? davrand?n, beni a?a??lad?n. B?t?n sorunlar senden kaynaklan?yor." Bu tarz kal?p s?zler, t?kanan evliliklerin klasik s?zleridir. Oysa ?nce kendimize bakmam?z ve "Ben nerede hata yap?yorum, yanl???m ne olabilir?" diye d???nmek gerekir. S?rekli kar?? taraf? haks?z g?rmek i?in kolayc? y?n?d?r.

&nbsp

Sorumluluk
Aile y?k?n?n tek tarafa y?klenmesi ki?iyi a??r? strese sokup gergin ve ?fkeli yapabilir. Bu y?zden hi?bir cinsiyet ay?r?m? g?zetmeksizin yap?lacak i?leri ortakla?a yapmaya gayret etmek gerekir. Di?er yandan, ili?kideki bozulmadan dolay? "Sen beni zorluyorsun, ??ld?rt?yorsun; bu y?zden ?fkeleniyorum" yerine, "Seninle ili?kimde zorlan?yor ve bazen ?fkemi kontrol edemiyorum" tarz?nda konu?ulsa, ki?i kendisini de ortaya koyuyor ve sorumlulu?u payla?m?? oluyor; b?ylece e?i su?lam?yor, soruna dikkat ?ekip, ?zerinde d???n?lmesi gerekti?i mesaj?n? veriyor.

Mant?ksal yakla??m
"Ya bana iyi bir neden g?ster, s?ylediklerimi ??r?t, ya da beni kabul et." Yakla??m? evlilikle i? ili?kisini kar??t?rma yakla??m?d?r. Evlilikte roller, duygular, cinsellik ve bir?ok de?i?ken rol oynar. Kendimizi "temize ??karma"da mant?k olay?n? ileri s?rmek kendi kendimizi aldatmaktan ibarettir.

S?z?n? kesmek
?leti?imde en ?nemli husus, konu?an insan? sonuna kadar dinlemek, ?ok gerekliyse aralarda girmektir. Dinlememiz, anlamam?z ve kendimizi anlatmam?z gerekiyor. Bunun yolu da sayg?yla dinlemek ve ses tonunu y?kseltmemektir.

Terapist yakla??m?
E?, ne kadar ilgili ve tecr?beli olursa olsun, kendisini doktor yerine koymamal?; ??nk? bir ?ey de?i?mez, e?i kendisini dinlemez ve diren?le kar??la??r. Bu y?zden "iyi bir e?, arkada?, sevgili" nas?l olursa, ona ?yle davranmal?d?r.
Ara
Cevapla
bilgeis
#2
?ok do?ru.Payla?t???n?z i?in te?ekk?rler.
Cevapla
YARGIÇ
#3
Ben boşanmak istiyorum....Big Grin
Ara
Cevapla
bilgeis
#4
YARGI? Adlı Kullanıcıdan Alıntı:Ben bo?anmak istiyorum....Big Grin
Bug?n ?ok ne?elisiniz yineSmile Allah bozmas?n sn. yarg?? Confusedmiley9:
Cevapla
YARGIÇ
#5
Amin sağolasın sanırım senede bir kere grip oluyorum onun keyfini çıkarıyorum Big GrinBig Grin
Ara
Cevapla
kayıp_gölgeler
#6
YARGI? Adlı Kullanıcıdan Alıntı:Ben bo?anmak istiyorum....Big Grin

OLMAZ ?YLE ?EY BO?ANMAK FALAN B?ZE TERSBig Grin
Ara
Cevapla
kayıp_gölgeler
#7
bilgeis Adlı Kullanıcıdan Alıntı:?ok do?ru.Payla?t???n?z i?in te?ekk?rler.

R?CA EDER?M NE DEMEKConfusedmiley20:
Ara
Cevapla
YARGIÇ
#8
kay?p_g?lgeler Adlı Kullanıcıdan Alıntı:OLMAZ ?YLE ?EY BO?ANMAK FALAN B?ZE TERSBig Grin

Tamam aplac?m sustum Big GrinBig GrinBig Grin
Kim bo?an?yor nereden ??kt? o susun bakim kar??t?rmay?n aaaa Big GrinBig GrinBig Grin
Ara
Cevapla
ÐŽeşaren
#9
Cooook güzel ya paylasimin icin tesekkürler arkadasSmile
Ara
Cevapla
gurbetci
#10
cok güzel sagol arkadasim paylasimin icin ve bilgilendirdiign icinWink
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 09-29-2020, 06:39 AM