:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Acele Karar Vermeyin.
Leader
#1
K?y?n birinde bir ya?l? adam varm??. ?ok fakirmi? ama Kral bile onu k?skan?rm??...?yle dillere destan bir beyaz at? varm?? ki, Kral bu at i?in ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamam?n? teklif etmi? ama adam satmaya yana?mam??.. "Bu at, bir at de?il benim i?in; bir dost, insan dostunu satar m?" dermi? hep. Bir sabah kalkm??lar ki,at yok. K?yl? ihtiyar?n ba??na toplanm??: "Seni ihtiyar bunak, bu at? sana b?rakmayacaklar?, ?alacaklar? belliydi.Krala satsayd?n, ?mr?n?n sonuna kadar beyler gibi ya?ard?n.?imdi ne paran var, ne de at?n" demi?ler...?htiyar: "Karar vermek i?in acele etmeyin" demi?."Sadece at kay?p" deyin, "??nk? ger?ek bu.Ondan ?tesi sizin yorumunuz ve verdi?iniz karar.At?m?n kaybolmas?, bir talihsizlik mi, yoksa bir ?ans m?? Bunu hen?z bilmiyoruz. ??nk? bu olay hen?z bir ba?lang??.Arkas?n?n nas?l gelece?ini kimse bilemez." K?yl?ler ihtiyar buna?a kahkahalarla g?lm??ler.Aradan 15 g?n ge?meden at, bir gece ans?z?n d?nm??...Me?er ?al?nmam??, da?lara gitmi? kendi kendine.D?nerken de, vadideki 12 vah?i at? pe?ine tak?p getirmi?.Bunu g?ren k?yl?ler toplan?p ithiyardan ?z?r dilemi?ler."Babal?k" demi?ler, "Sen hakl? ??kt?n. At?n?n kaybolmas? bir talihsizlik de?il adeta bir devlet ku?u oldu senin i?in, ?imdi bir at s?r?n var.." "Karar vermek i?in gene acele ediyorsunuz" demi? ihtiyar. "Sadece at?n geri d?nd???n? s?yleyin.Bilinen ger?ek sadece bu. Ondan ?tesinin ne getirece?ini hen?z bilmiyoruz. Bu daha ba?lang??.Birinci c?mlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakk?nda nas?l fikir y?r?tebilirsiniz?" K?yl?ler bu defa a??k?a ihtiyarla dalga ge?memi?ler ama i?lerinden "Bu herif sahiden gerzek" diye ge?irmi?ler...Bir hafta ge?meden, vah?i atlar? terbiye etmeye?al??an ihtiyar?n tek o?lu attan d??m?? ve aya??n? k?rm??. Evin ge?imini temin eden o?ul ?imdi uzun zaman yatakta kalacakm??. K?yl?ler gene gelmi?ler ihtiyara."Bir kez daha hakl? ??kt?n" demi?ler. "Bu atlar y?z?nden tek o?lun, baca??n? uzun s?re kullanamayacak. Oysa sana bakacak ba?kas? da yok.?imdi eskisinden daha fakir, daha zavall? olacaks?n" demi?ler. ?htiyar "Siz erken karar verme hastal???na tutulmu?sunuz" diye cevap vermi?."O kadar acele etmeyin. O?lum baca??n? k?rd?.Ger?ek bu. ?tesi sizin verdi?iniz karar. Ama acaba ne kadar do?ru. Hayat b?yle k???k par?alar halinde gelir ve ondan sonra neler olaca?? size asla bildirilmez." Birka? hafta sonra, d??manlar kat kat b?y?k bir ordu ile sald?rm??. Kral son bir ?mitle eli silah tutan b?t?n gen?leri askere ?a??rm??. K?ye gelen g?revliler, ihtiyar?n k?r?k bacakl? o?lu d???nda b?t?n gen?leri askere alm??lar. K?y? matem sarm??. ??nk? sava??n kazan?lmas?na imk?n yokmu?, giden gen?lerin ya ?lece?ini ya da esir d??ece?ini herkes biliyormu?. K?yl?ler, gene ihtiyara gelmi?ler... "Gene hakl? oldu?un kan?tland?" demi?ler. "O?lunun baca?? k?r?k ama hi? de?ilse yan?nda. Oysa bizimkiler, belki asla k?ye d?nemeyecekler. O?lunun baca??n?n k?r?lmas?, talihsizlik de?il, ?ansm?? me?er..." "Siz erken karar vermeye devam edin" demi?, ihtiyar. "Oysa ne olaca??n? kimseler bilemez. Bilinen bir tek ger?ek var. Benim o?lum yan?mda, sizinkiler askerde... Ama bunlar?n hangisinin talih, hangisinin ?nss?zl?k oldu?unu sadece Allah biliyor." Lao Tzu, ?yk?s?n? ?u nasihatla tamamlam??: "Acele karar vermeyin.Hayat?n k???k bir dilimine bak?p tamam? hakk?nda karar vermekten ka??n?n. Karar; akl?n durmas? halidir.Karar verdiniz mi, ak?l d???nmeyi, dolay?s? ile geli?meyi durdurur.Buna ra?men ak?l,insan? daima karara zorlar. ??nk? geli?me halinde olmak tehlikelidir ve insan? huzursuz yapar.Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi ba?lar.Bir kap? kapan?rken, ba?kas? a??l?r.Bir hedefe ula??rs?n?z ve daha y?ksek bir hedefin hemen orac?kta oldu?unu g?r?rs?n?z."
Cevapla
bilgeis
#2
do?ru .?ok hakl?s?n?z.
Cevapla
MasaL_perisi
#3
Teşekürler Sayın Adminimiz...Smile
Güzel ve oğretici bir hikaye...
Paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz sizden...Smile
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Herşeye karar vermeden önce 2 defa düşünün! Ñ•qρα кJмя 5 314 06-30-2008, Saat: 12:58 AM
Son Yorum: piko

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 10-01-2020, 01:05 AM