:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LEYL? ile MECN?N
Tam1_MaynaK
#1
[COLOR="Red"]Mecnun, bir kabile reisinin dualar ve adaklarla d?nyaya gelmi? olan Kays adl? o?ludur.
Okulda bir ba?ka kabile reisinin k?z? olan Leyla ile tan???r.
Bu iki gen? birbirlerine a??k olurlar. Okulda ba?lay?p gittik?e alevlenen
bu maceray? Leyla'n?n annesi ??renir.
K?z?n?n bu durumuna k?zan annesi, k?z?na ??k???r ve bir daha okula g?ndermez.
Kays okulda Leyla' y? g?remeyince ?z?nt?den ??lg?na d?ner,
ba??n? al?p ??llere gider ve Mecnun diye an?lmaya ba?lar.

Mecnun' un babas?, o?lunu bu durumdan kurtarmak i?in Leyla'y? isterse de Mecnun
(deli, ??lg?n) oldu diye Leyla' y? vermezler. Leyla evden ka?arak, Mecnun' u ??lde bulur.
Halbuki o, ??lde ?hular, ceylanlar ve ku?larla arkada?l?k etmektedir ve
mec?z? a?ktan il?h? a?ka y?kselmi?tir. Bu sebeple Leyl?' y? tan?maz.
Babas? Mecn?n' u iyile?mesi i?in K?be' ye g?t?r?r.
Du?lar?n kabul oldu?u bu yerde Mecn?n,
kendisindeki a?k?n? daha da artt?rmas? i?in Allah? Teal?ya du? eder:

"Ya Rab bel?-y? a?k ile k?l ??in? beni
Bir dem bel?-y? a?kdan etme c?d? beni."

Du?s? neticesi a?k? daha da ?o?al?r ve b?t?n vaktini ??llerde ge?irmeye ba?lar.
Di?er tarafta ise Leyl? da a?k ?st?rab? i?indedir.

Bir zaman sonra ?ilesi, Leyl?' y? ?bn-i Sel?m isimli zengin ve ?tib?rl? birine verir.
Ancak, Leyl? kendisini bir perinin sevdi?ini ve e?er kendisine dokunursa ikisinin de
mahvolaca??n? s?yleyerek ?bn-i Sel?m' ? vuslat?ndan uzak tutmay? ba?ar?r.

Mecn?n, ??lde, Leyl?' n?n evlendi?ini arkada?? Zeyd' den i?itince ?ok ?z?l?r.
Leyl?' ya ac? bir sitem mektubu g?nderir.
Leyl? da durumunu bir mektupla Mecn?n' a anlat?r.
Kendisini anlamad???ndan dolay? o da sitem eder.

Bir m?ddet sonra Mecn?n' un ?h? tutarak ?bn-i Sel?m ?l?r. Leyl? baba evine d?ner.
Bir ?ok teredd?tten sonra her ?eyi g?ze alarak, Mecn?n' u ??lde aramaya ba?lar.
Fakat Mecn?n, d?nyadan elini ete?ini ?ekmi? il?h? a?k y?z?nden Leyl?'n?n
madd? varl???n? unutmu?tur. Leyl?, ??lde Mecn?n' u buldu?u h?lde, Mecn?n onu tan?maz.
Leyl? onun erdi?ini anlarsa da yine onsuz ya?ayamaz. Hastalan?p yataklara d??er.
K?sa zaman sonra da ?l?r. Mecn?n, Leyl?' n?n ?l?m haberini ??renir.
Gelip mezar?n? kucaklar, a?lay?p inler;

"Ya Rab man? cism ? c?n gerekmez
C?n?nsuz cih?n gerekmez."

Der, kabri kucaklayarak ?l?r.

Bir m?ddet sonra Mecn?n' un s?d?k arkada?? Zeyd r?yas?nda,
Cennet bah?elerinde birbiriyle bulu?mu? iki mesut sevgili g?r?r.
Bunlar kimdir? diye sorunca, derler ki:
"Bunlar Mecn?n ile onun vefal? sevgilisi Leyl?' d?r. A?k yoluna girip temiz ?ld?kleri,
a?klar?n? d?nya hevesleriyle kirletmedikleri i?in burada bulu?tular."
[/COLOR]
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 05-31-2024, 01:51 AM