Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sigaran?n zararlar?(l?tfen biraz duyarl? olun)...
#1
S?garanin Zararlari 97121.jpg

Art?k herkes sigaran?n ne kadar ne kadar zararl? oldu?unu biliyor. T?t?n?n kanserojen oldu?unu duymayan, bilmeyen kalmad?. Ancak, sigaran?n zararlar? bununla bitmiyor, her t?rl? kalp ve akci?er hastal???na yol a??yor, damar t?kan?kl??? felce kadar g?t?rebiliyor.

?lk nefes ... ve sonras?
Sigara i?ti?iniz anda, v?cudunuz etkilenmeye ba?lar. Nabz?n?z y?kselir, daha h?zl? nefes al?p vermeye ba?lars?n?z. Kan dola??m?n?z yava?lar. Sigara i?inde yakla??k 3.700 zehirli madde bar?nd?ran bir kar???md?r. Bunlar?n b?y?k bir b?l?m? kanserojendir. En zararlar? da karbon monoksit, hidrojen siyanid ve amonyakt?r ve bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes sigarayla kan dola??m?n?za kar???r. Bunun sonucunda, ast?m, ci?er yang?s?, g???s a?r?lar? ba?lar. Daha s?k nezle, grip ve so?uk alg?nl??? ge?irmeye ba?lars?n?z.

Her on ?? saniyede bir ki?i, sigaraya ba?l? bir hastal?ktan hayat?n? kaybetmektedir. Her y?l d?nyada 2.500.000 milyon ki?i sigara y?z?nden hayat?n? kaybetmektedir. Bu ?l?mlerin ba?l?ca sebebi akci?er kanseridir, ikinci ?nemli sebep kalp hastal?klar? ve di?er kanser t?rleridir.

?nsan v?cudunda, hi?bir b?l?m yoktur ki; sigarada bulunan kimyasal maddelerden etkilenmesin. Bu b?l?mde, v?cudunuzda k?sa bir tur yapaca??z ve v?cudunuzun ne halde oldu?unu size g?sterece?iz:


Ba? ve Y?z

Bir sigara ba??ml?s? olarak, a??z kanserine yakalanma riskiniz ?ok y?ksek. Ayr?ca t?t?n duman di? eti hastal?klar?na yol a?ar, di? ??r?mesine ve nefesinizin k?t? kokmas?na sebep olur. Bunlar?n yan? s?ra sigara ba??ml?lar?nda kronik ba? a?r?lar?nda rastlan?r. Beyne giden oksijende azalma olur bu da beyin damarlar?n?n daralmas?nda neden olur. Bu durum ki?iyi felce kadar g?t?r?r.

Akci?er ve Bron?lar

Soluk borunuzdan ve bron?lar?n?zdan ge?en duman g??s?n?ze iner. Sigara duman?ndaki hidrojen siyanid, bron?lar?n?z?n ?eperini yakar ve kronik ?ks?r?k ortaya ??kar. Bron?lar zay?flad?k?a, bu b?lgede pek ?ok hastal?k olu?ur. Akci?er salg?lar?nda azalma olur ve bu da kronik ?ks?r?klere yol a?ar. Sigara i?enler, i?meyenlere on kat daha fazla akci?er kanseri olma riski ta??rlar.

Kalp

Sigaran?n kalbe verdi?i zararlar tek kelimeyle y?k?c?d?r. Nikotin kan bas?nc?n? y?kseltir ve kan?n daha ?abuk p?ht?la?mas?na sebep olur. Sigarada bulunan karbon monoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolesterol depolan?r ve bu da kalp krizi riskini artt?r?r. Bunun yan? s?ra, kan dola??m? bozukluklar?na ba?l? olarak, fel?, parmaklarda kangren ve iktidars?zl?k, sigara i?enlerde ?ok s?kl?kla g?r?len hastal?klard?r.

Organlar

Sigaran?n sindirim sistemine pek ?ok k?t? etkisi bulunmaktad?r. Sigara t?ketimine ba?l? olarak, midede asit salg?lanmas? artar, mide yanmalar? ve ?lser ba?lar. Sigara ba??ml?lar?nda pankreas kanseri ?ok s?kl?kla ortaya ??kar, b?y?k ?l??de ?l?mle sonu?lan?r. Sigaran?n ihtiva etti?i kanserojen maddeler, idrarla d??ar? at?l?r ancak bu maddelerin v?cuttaki varl??? mesane kanserine yol a?ar. Sigara y?z?nden olu?an y?ksek kan bas?nc? ise b?breklere b?y?k zarar verir.

Sonu?lar

Sigaran?n sa?l?k ?zerindeki k?t? etkileri ara?t?rmalarla kan?tlanm??t?r. Bu ara?t?rmalar g?re, sigara tiryakisi erkeklerin %40'? hen?z emeklilik ya??na gelmeden hayat?n? kaybetmektedir. Bu oran sigara kullanmayanlarda %18'dir. Sigara kullanan kad?nlarda ise rahim kanseri riski ?o?almaktad?r, hamile kad?nlar?n sigara i?mesi ise sakat ve ?l? do?umlarla sonu?lanmaktad?r.

T?m bunlara ra?men, sigaray? b?rakt???n?z anda v?cut kendi kendini tamir etmeye ba?lar. On y?l i?inde v?cut hi? sigara i?memi? gibi olur. Ancak, sigaray? b?rakmak i?in kanser ya da kalp hastas? olmay? beklerseniz, v?cudunuzun kendini tamir etmesi i?in pek fazla vakti olamayacakt?r. Ne yaz?k ki, bu hastal?klar ?o?unlukla ?ld?r?c?d?r. Sigaray? b?rakman?z i?in daha iyi bir sebep olamaz. Ne Dersiniz?
[COLOR="Blue"][SIZE="4"]
-_YORIMLARINIZI BEKL?YORUM_-
***ARKADA?LAR BEGEND?YSEN?Z VE PAYLA?IMLARIMIN DEVAMINI ?ST?YORSANIZ L?TFEN TERAZ?YE TIKLAYIN***
[/SIZE]
[/COLOR]
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  10 adımda kusursuz bir gülüşe sahip olun sıla 2 232 04-22-2011, Saat: 12:35 PM
Son Yorum: sıla
  akıllı ve şahane bayanlara :) gülelim biraz :D eti puf delisi:) 1 213 03-23-2010, Saat: 04:16 AM
Son Yorum: riukeen
  Sadece 1 saatte bembeyaz dişlere sahip olun CaNaT 4 282 08-24-2009, Saat: 08:47 PM
Son Yorum: nazarboncuqu
  Duygusuz.com Ailesi Okuyal?m L?tfen...! MorciveT 1 311 09-09-2006, Saat: 04:10 AM
Son Yorum: toxique_lierre&b.b.k

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi