Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sakin El?m? Birakma
#1
[COLOR="DarkRed"]Il?k r?zgarla gelen bir m?zik sesiyle dal?verdim uzaklara; "A??k olmak g?nahsa ben bir g?nahkar?m, pi?man de?ilim tanr?m…" diyordu yumu?ak bir ses… bir s?z? sapland? ilk ?nce kalbime… sensizlik y?re?imi yak?yordu, sana hasrettim… sar? kurumu? yapraklar aras?nda y?r?rken r?zgar?n y?z?me vurmas?yla kokunu duydum sanki… yaln?zd?m… mutsuzdum, sen yoktun… ebediyen gitmi?tin… ?imdi yan?mda olsayd?n kollar?nla beni sarar, y?z?me da??lan sa?lar?m? parmaklar?nla d?zeltirdin.. iki taraftan kulaklar?m?n arkas?na s?k??t?r?r, "B?yle daha g?zel a?k?m"derdin… y?z?me d??en sa?lar?ma tuzlu g?zya?lar?m kar???yor ?imdi. "Sak?n ha a?lama, seni birg?n bile a?larken g?rmek istemiyorum" derdin bana… ?imdi bir yerlerden bak?yorsa g?zlerin ?z?l?yorsundur… ama g?zya?lar?ma s?z ge?iremiyorum sevgilim... Hani biz sonsuza kadar mutlu olacakt?k? Hani birbirimizi terketmiyecektik? Neden beni tek ba??ma b?rak?p gittin a?k?m.? Kaza haberin geldi?inde inanamad?m… evimizden nas?l ??kt???m? bile hat?rlam?yorum… hastanede seni ?yle kanlar?n i?inde bayg?n bir ?ekilde g?r?nce d?nya ba??ma y?k?ld?… elini tuttum ve sen g?zlerini a?t?n "Sak?n ha! Sak?n elimi b?rakma" dedi?in zaman bile "G?zlerindeki ormanda ya?mur ya?mas?n" dedin… yanaklar?mdan s?z?len sicim gibi ya?lar y?z?ne d?k?ld???n?n fark?nda bile de?ildim.. ameliyathanenin kap?s?na kadar elini hi? b?rakmad?m ve mecburen elini ay?rd?lar benden… saatlerce o odada kald?n… ??kt???n zaman komadayd?n… doktorlar ?mitsizce g?zlerime bak?yordu… seni odana g?t?rd?ler.. neydi, neden o makinalar? v?cuduna ba?lam??lard?.? Sen ya?ayacakt?n.. beni b?rakmayacakt?n yemin etmi?tin..yava??a elimi elinin ?zerine koydum.. hi? k?p?rdam?yordun… g?nlerce ba?ucunda bekledim… fark?nda bile de?ildin… hep uyuyordun… yan?nda seni beklerken; ge?irdi?imiz g?nler bir film ?eridi gibi g?zlerimden ge?ti… beni k?zd?rmalar?n, sinirletmelerin ve ondan sonra g?nl?m? almak i?in b?t?n evi ben yokken ?i?ek bah?esine ?evirmen… do?umg?nlerimizde birbirimize ald???m?z m?zik kutular?… hani son do?umg?n?nde sana mavi bir kazak alm??t?m da hemen giyip mankenlik yapm??t?n ya ve ben seninle dalga ge?mi?tim sen de pastay? al?p y?z?me yap??t?rm??t?n ve sonra da b?t?n evi pastayla alt ?st etmi?tik… ne kadar deliymi?iz, ne kadar a??km???z… mavi kaza??n? son g?rd???mde kanlar i?indeydi.. kaza g?n? onu giyiyormu?sun me?er… ?ok sinirlettin beni, nas?l ??kacak ?imdi kazaktaki kan lekeleri? Olmad? ?imdi, iyile?ir iyile?mez kaza??n? sen y?kayacaks?n.. onu sana ben ald?m atmak olmaz ki… Hala uyanmad?n… bir hafta ge?ti hi? bir k?p?rt? yok…doktorlar?n biri gidiyor biri geliyor.. s?yledikleri hi?bir?eyi art?k anlam?yorum.. bu arada o ya?murlu g?n geldi akl?ma.. bisikletlerle yar?? yapt???m?z o g?n.. hani ani bir ya?mur ba?lam??t? da eve zor yeti?mi?tik.. balkonda durup ya?muru izlerken bir g?n bebe?imiz olursa ismini Ya?mur koyal?m demi?tik… bizim ya?murumuz yaz ya?muru olsun demi?tik… Ve bir g?n daha ge?ti i?te, yan?nda sen o yatakta hareketsiz yatarken bir g?n daha ge?ti… elim elinde.. ve ba??m yata??n yan?nda, kendimden ge?mi?im.. ve aniden elin elimde k?p?rdad?.. aniden k?rm?z?, ?i? g?zlerimi sana ?evirdim… ve g?zlerini a?t?n… o halinle bile g?l?ms?yordun bana… dudaklar?na k???c?k bir ?p?c?k kondururken sessizce g?zlerimden yine bilin?sizce tuzlu g?zya?lar?m dudaklar?na d??t?… k?zar gibi yine bakt?n bana… "Tamam" dedim "A?lam?yaca??m…" G?zlerime bakt?n bu?ulu… hi? beklemedi?im bir anda dudaklar?n k?p?rdamaya ba?lad? "Affet beni" dedin, "Birbirimizi terketmiyecektik, hala daha da seni terketmedim ama…." dedin ve gerisini duymak bile istemiyordum, parmaklar?mla dudaklar?n? kapatt?m, "Konu?ma, yorulma, sonra konu?uruz" dedim ama ba??nla "?imdi" dercesine i?aret ettin… "?ehre inmi?tim, y?ld?n?m?m?z i?in be?endi?in tek ta?l? p?rlanta y?z??? alacakt?m, ald?m da… yan?nda 25 tane g?l vard?, araban?n torpido g?z?nde y?z???n, koltukta da g?llerin vard?" dedin… ve devam ettin "Hayat?mda ge?irdi?im en g?zel y?llar? seninle payla?t?m, g?zlerim, kalbim hep yan?nda olacak, arabadan emanetlerini almay? unutma" dedin bana… g?zlerimdeki ya?lar? art?k durduram?yordum… "Bir dahaki sonbahara y?r?d???m?z yolda yanl?z y?r?yeceksin ve ?ok g??l? olacaks?n, beni affet a?k?m seni bensiz b?rak?yorum, seni can?mdan ?ok seviyorum, son bir ?p?c?k ver bana" dedin ve bir elim elinde bir elimle aln?n? ok?arken istedi?ini yapt?m dudaklar?n s?cakt? ve aniden makineden ince bir ses geldi, elin elimden kopuverdi…. G?zlerin yava?ca kapand?…. Doktorlar ko?up geldiler… ?ylece orda kal?verdim hareketsiz kald?m, donmu?tum, sen yoktun art?k… doktorlar seni g?t?rd?ler… art?k sen yoktun, yanl?zd?m.. Ve ?imdi sensiz ge?en ilk sonbaharday?m… y?r?d???m?z yolda kurumu? yapraklar?n aras?nda tek ba??nay?m. Arabadan bana getirdikleri emanetlerimin biri evde di?eri parma??mda… y?z???n? ya?ad???m? s?rece parma??mdan, g?llerini yata??m?n yan?ndan hi? ay?rmayaca??m… mavi kaza??n? y?kad?m, temizledim… yast???n?n ?zerinde duruyor.. Hazan mevisimi, h?z?n mevsimi… a?k mevisimi.. ayr?l?k mevsimi… Kula??mda bana s?yledi?in ?ark?yla y?r?yorum tek ba??ma s?z verdi?imiz gibi sar? yaprakl? yolda....

"SANA R?YA DIYEMEM, SENDEN UYANAMAM KI
NEREDE OLURSAN OL, SENINLEYIM BEN SANKI
BULUTLU G?NE?IMSIN, SEVGILIMSIN BENIMSIN
YAZ YA?MURUM, KI? G?L?M, NE?EMSIN KEDERIMSIN
SENINLE DOLU D?NYAM, G?ND?Z?M GECEM SENSIN
?LSEMDE AYRILAMAM, BENLI?IM RUHUM SENSIN..."

Biliyorum her an her saniye benimlesin, beni izliyorsun. Iyi ki ?ark?lar var ve ?iirler. Sen s?z?n? tutmad?n, beni b?rak?p gittin. Belki birg?n a?k?m... Bu ya?murlar diner ve biz yine birlikte oluruz hi? ayr?lmamacas?na.

"HER YERDE HATIRAN VAR, HER?EY SENINLE DOLU
HER?EYDE SENIN IZIN, BU YOL A?KININ YOLU
ALAMAZ BIN SEVGILI KALBIMDEKI YERINI
SANKI I?IMDE A?AR BU SARMA?IK G?LLERI.... "[/COLOR]
Cevapla
#2
süpermiş Wink
ellerine sağlık..
Cevapla
#3
teşkkür edrm Wink
Cevapla
#4
rica ederim Wink
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  sakın elimi bırakma.................... pum'um 2 361 08-02-2007, Saat: 03:14 PM
Son Yorum: pum'um

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi