Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mahkeme
#1
[COLOR="DarkRed"]Olay ger?ek.
Bantlardan, tutanaklardan,
karar ve zab?tlardan ge?ilmeyen su g?nlerde
mahkeme salonuna bir keyif penceresi a?maya yard?mc? oluyor.
Bir ak?am tiyatrodan ??km?? iki erkek arkada? yolda y?r?rlerken
?nlerinde iyi giyinmi?, ??k ve al?ml? bir han?m?n y?r?d???n? fark ederler.
Erkeklerden birisi di?erine d?nerek,


"Bu han?mla bir gece ge?irmeye 500 dolar veririm" der.
Bu s?zleri i?iten gen? hanim ba??n? ?evirir ve "Teklifinizi kabul ediyorum" der.
Teklifi yapan erkekle hanim beraberce gen? ve ?ekici kad?n?n evine
gidip hemen yata??n yolunu bulurlar. Ertesi sabah apartman? terk ederken,
adam kad?na 250 dolar verir. Hanim Pazarl?k bakiyesi paray? ister
ve "250 dolar daha vermezseniz sizi dava ederim" der. Adam g?ler,
"Bunu nas?l ve hangi esaslara g?re yapaca??n?z? g?rmek isterdim"
deyip apartman? terk eder. Ertesi g?n mahkemeden gelen celp pusulas? adam? ?a??rt?r.


Hemen avukat?na gidip olay? detaylar?yla anlat?r.
Avukat, "Bu esaslara istinaden aleyhine bir karar alinabilecegini sanmiyorum.
Ancak davanin nasil sunulup savunulacagini dogrusu pek merak ediyorum" diye mutalaa verir.


Dava ba?lar ve ?n soru?turmadan sonra hanimin avukat? mahkemeye
dava konusunu a?a??daki ?ekilde arz eder:


"Muhterem hakim beyefendi, m?vekkilem, bu han?mefendi,
itina ile yeti?tirilip ?imlerle ?rt?l?
Bah?e niteli?inde bir gayri menkule sahip bulunmaktad?r.
Bu arazi par?as?n? belli bir s?re i?in daval? beyefendiye
500 dolar kar??l???nda kiralam??t?r. Daval? gayrimenkulu
kira amac?na uygun olarak kullanm?? ve kira m?ddeti sonunda
tahliye ederken kira bedelinin yar?s? olan 250 dolar? ?dememi?tir.
Kira tutar? y?ksek bir bedel de?ildir, kaldi ki kiralanan yer ?zel ve
yasal bir b?lgedir. Dilegimiz adaletin yerine gelmesi ve
daval?n?n m?vekkileme anla?man?n bakiyesi olan mebla?? ?demesidir.
" Daval?n?n avukat? bu beklenmedik savunma kar??s?nda ?a??r?r
fakat bir avukat olarak i?in enteresanl???ndan haz
duyar ve hemen daha ?nce haz?rlad??? savunmas?n? kenara koyarak davay? ??yle savunur:


" Muhterem hakim beyefendi, m?vekkilim bu gen? beyefendinin,
bu gen? han?mdan sahibi oldu?u gayrimenkulu bir s?re i?in kiraladigi do?rudur ve
m?vekkilim bu anla?madan son derece memnun kalm??t?r.
Bununla beraber muvekkilim arazide bir kuyu bulmu? ve
kuyuyu ?rg? ta?lar?yla donatm??, kuyuya boru indirmi? ve
pompa yerle?tirmi?tir. B?t?n bu u?ra?lar?n i??ilik masraflar?n?
m?vekkilim ?stlenmi?tir. ?nanc?m?za g?re b?t?n bu arazi geli?tirme
?al??malar? ?denmeyen mebla?? kar??layaca??ndan aleyhimize a??lan
davan?n d??mesini talep ediyoruz."


Gen? han?m?n avukat? tekrar s?z al?r:
"Muhterem hakim bey, m?vekkilem, daval?n?n beyan etti?i gibi
arazi ?zerinde bir kuyu bulundu?unu ve gerekli geli?meleri yapt???n?
kabul ediyor ve herhangi bir itirazda da bulunmuyor.
Ancak bahis konusu kuyu zaten arazide mevcut idi ve
kuyu olmasayd? daval? muhtemelen bu araziyi kiralamayacakt?.
Ayr?ca arazi tahliye edildi?inde daval? s?z konusu etti?i ta?lar?,
boruyu ve pompay? s?kerek beraberinde g?t?rm??t?r.
Bu bak?mdan davam?zda israr ediyor ve verece?iniz karar?n
adalete uygun olmas?n? diliyoruz."
[/COLOR]
Han?m davay? kazan?r!
Ara
Cevapla
#2
çok iyi ya. valla cok enteresan..
Cevapla
#3
ÇOK MAYNAK BİŞİ YA VALLA SÜPERDENSİNNN
Ara
Cevapla
#4
Güzel paylaşım ..

Teşekkürler güzel duygusuz ...

Sevg ...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi