Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
k?rm?z? biber bir ?ok hastal?ga deva ...
#1
Gaziantep ?niversitesi (GAZ?) T?p Fak?ltesi Biyokimya Anabilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. Necat Y?lmaz, ac? k?rm?z? biberde yo?un olarak bulunan alkaloid madde “kapsaisin”in, kanser ba?ta olmak ?zere bir?ok sa?l?k sorununda olumlu etkiye sahip oldu?unu belirlediklerini s?yledi.

Prof. Dr. Necat Y?lmaz, k?rm?z? biberin insan sa?l??? ?zerine etkilerini inceleyen ?al??ma yapt?klar?n? belirtti.

?al??ma sonu?lar?na g?re; k?rm?z? biberin i?erisinde bol miktarda bulunan “Kapsaisin” maddesinin insan sa?l??? ?zerine bir?ok olumlu etkiye sahip oldu?unu belirlediklerini ifade eden Y?lmaz, “?rne?in a?r? kesici ve iltihap ??z?c? etkisini P- maddesi yok ediyor, kanser ?nleyici etkisini ise i?indeki k?rm?z? karotenoid maddesi sa?l?yor. Ayr?ca k?rm?z? biberin kolesterol d???r?c?, mide asidini d?zenleyici ve mikrop ?ld?r?c? etkilere sahip. San?ld???n?n aksine k?rm?z? biber zay?flat?c? etki de g?steriyor” diye konu?tu.

Y?lmaz, bu faydalar?n sa?l?kl? kurutulmu? ya da taze yenilen k?rm?z? biber de g?r?ld???n? bildirdi.

K?rm?z? biberin insan sa?l??? ?zerindeki faydal? etkilerini g?steren bir?ok temel ?al??man?n mevcut olmas?na ra?men T?rkiye'deki ara?t?rmac?lar?n bu konu ile yeterince ilgilenmedi?ini savunan Prof. Dr. Y?lmaz, ??yle konu?tu:

“Ne yaz?k ki, ?lkemizin ara?t?rmac?lar? k?rm?z? biberle ilgili konuya yeterli derecede ilgi g?stermemi? ve bu konuda s?n?rl? say?da ?al??ma yap?lm??. Uzakdo?u ve bat?l? ara?t?rmac?lar bu konuda daha fazla ara?t?rmaya yer vermi?ler.

Halbuki biber ?retimi ve t?ketiminde ?lkemiz e?siz. Bu ?al??ma ile amac?m?z ?lkemiz ara?t?rmac?lar?n?n, halk?m?z?n ve kamuoyunun dikkatini bilimsel veriler ?????nda k?rm?z? biber ?zerine ?ekmektir.”

KANSER? ?NL?YOR

Y?lmaz, ge?ti?imiz y?llarda ABD'de bilim adamlar? taraf?ndan yap?lan ara?t?rma sonucuna g?re, k?rm?z? biberin i?inde etkin olarak bulunan ve ac?l???n? veren bir maddenin, prostat kanseri h?crelerinin ”intihar?na” neden oldu?unu ortaya ??kar?ld???n? an?msatt?.

Los Angeles'teki Cedars-Sinai Hastanesi Kanser Enstit?s? ve California ?niversitesi'nde yap?lan ara?t?rmaya g?re, ac? k?rm?z? biberde yo?un olarak bulunan alkaloid madde “kapsaisin”, kanserli prostat h?crelerine enjekte edildi?inde, bunlar?n par?alanarak yok olmalar?n? sa?lad?klar?n? anlatan Y?lmaz, ara?t?rmada, laboratuar farelerine nakledilen kanserli insan prostat h?crelerinin y?zde 80'inin “kapsaisin” kar??s?nda imha olduklar?n?n ortaya ??kt???n? kaydetti.

Y?lmaz, sonu?lar? Kanser Ara?t?rmas? dergisinde de yay?nlanan bilgileri inceleme f?rsat? buldu?unu, kapsaisinin, insanlarda kanserli prostat h?cre k?lt?rleri ?zerinde, yay?lmay? ?nleyen g??l? etkisi bulundu?unu s?yledi.
Y?lmaz, d?nyada 700 bin erke?in prostat kanserine yakaland???na dikkati ?ekti.

KIRMIZI B?BER (?SOT)-CAPS?CUM-AN?TUM

Halk aras?nda isot (?s? otu), bilim ?evrelerinde ise “capsicum anitum” ad?yla bilinen k?rm?z? ac? biber, sevilerek t?ketilen ve k?lt?r? yap?lan bir bitki.

Anavatan?n?n Meksika oldu?u san?lan ve Azteklerin yaz?l? belgelerinde s?z ettikleri k?rm?z? ac? biber, Avrupa'ya 15. y?zy?l?n sonlar?nda geldi, 16. y?zy?lda k?ta ?lkelerine ve Osmanl? topraklar?na yay?ld?.
K?rm?z? biberi en ?ok t?keten ?lkelerden olan Hindistan'a ise, bu bitki 17. y?zy?lda Por
tekizliler taraf?ndan ula?t?r?ld?. Hint ve Meksika mutfa??nda ?ok s?k kullan?lan k?rm?z? ac? biber, T?rkiye'de en fazla G?neydo?u Anadolu B?lgesinde yeti?tirilmekte ve t?ketilmekte.

L.T. Tresh adl? bilim adam?, 1846 y?l?nda bibere ac?l??? veren maddenin kristal yap?s?nda oldu?unu tespit ederek, ad?n? “capsaicin- kapsaisin” koymu?tu.

[COLOR="Blue"][SIZE="4"]
-_YORIMLARINIZI BEKL?YORUM_-
***ARKADA?LAR BEGEND?YSEN?Z VE PAYLA?IMLARIMIN DEVAMINI ?ST?YORSANIZ L?TFEN TERAZ?YE TIKLAYIN***
[/SIZE][/COLOR]
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Üzüm her derde deva sıla 0 231 04-26-2011, Saat: 12:43 PM
Son Yorum: sıla
  Her derde deva bitki çayları MaSaL 0 372 01-15-2011, Saat: 01:26 PM
Son Yorum: MaSaL
  Her Derde Deva Aspirin MaSaL 0 154 09-15-2010, Saat: 12:02 AM
Son Yorum: MaSaL
  Kivi her derde deva Pessimist 3 271 02-13-2007, Saat: 11:45 AM
Son Yorum: >As!_M€L€q<
  yaz hastal?klar?na dikkat !! p£r!k!z! 0 328 08-06-2006, Saat: 11:54 PM
Son Yorum: p£r!k!z!

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi