Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
bira akci?er kanserini art?r?yor
#1
Bira akci?er kanserini art?r?yor...
Kanada’da yap?lan bir ara?t?rma, biran?n akci?er kanserine yakalanma riskini art?rd???n?, ?arab?n ise bu riski azaltt???n? ortaya koydu.
1980’li ve 1990’l? y?llarda elde edilen veriler ?????nda yap?lan ara?t?rmaya g?re, haftada 6 adet ya da daha fazla bira i?en ki?ilerin akci?er kanserine yakalanma riski, i?meyenlere g?re y?zde 20 ila 50 oran?nda art?yor. Bira i?en, ancak evinde d?zenli olarak meyve ve sebze t?ketenlerde ise bu oran azal?yor.
?arap i?menin ise akci?er kanserine yakalanma riskini erkeklerde y?zde 40, kad?nlarda y?zde 70 oran?nda azaltt???n? belirten ara?t?rmac?lar, bunun, bira ve ?arab?n farkl? maddeler i?ermesine ve ?arap i?enlerin genellikle daha sa?l?kl? ya?am bi?iminin olmas?na ba?l? olabilece?ini savundular.

McGill ?niversitesi’nden ara?t?rmac?lar?n, ara?t?rmaya kat?lanlar?n t?t?n al??kanl??? hakk?nda kesin bilgi edinmeleri sayesinde, t?t?ne ba?l? akci?er kanserinin geli?imine neden olan fakt?rleri alkol t?ketiminin neden oldu?u fakt?rlerden ayr? tutmay? ba?ard?klar? ve bu sonuca ula?t?klar? belirtildi.

Alkol kullananlar?n genellikle sigara da i?ti?ini s?yleyen ara?t?rmac?lardan Andrea Benedetti, alkol ve akci?er kanseri konusundadaha ?nce yap?lan ara?t?rmalarda kar??la??lan en ?nemli sorunun t?t?n?n oynad??? rol? belirlemek oldu?unu ifade etti.

Ara?t?rma “Cancer Causes and Control” adl? dergide yay?mland?
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi