Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bir A?k ?yk?s?
#1
Bir A?k ?yk?s? Moses Mendelssohn hi? yak???kl? bir adam de?ildi. ?ok k?sa boyunun olmas?n?n yan? s?ra, ?ok garip bir de kamburu vard?. Moses Mendelssohn, g?n?n birinde Hamburg'da ya?ayan bir i?adam?n? ziyarete gitti. ??adam?n?n, Frumtje ad?nda ?ok g?zel bir k?z? vard?. Moses,bu g?zel k?za umutsuz bir a?kla tutuldu. Fakat g?zel k?z onun ?irkin g?r?nt?s?nden ?rkm??t?. O nedenle, de?il onun sevgisine kar??l?k vermek, y?z?ne bile bakmak istemiyordu. Ayr?lma zaman? geldi?inde Moses, g?zel k?z?n ?st kattaki odas?na ??kt? ve t?m cesaretini toplayarak onunla son kez konu?ma giri?iminde bulundu. K?z?n g?zelli?i ?ylesine ola?an?st?yd? ki, bir an i?in onun cennetten geldi?ini bile d???nd?. Fakat k?z?n, ba??n? kald?r?p da y?z?ne bakmamaktaki direnci, Moses'? ?ok ?zd?.G??l?kle ba?arabildi?i konu?mas? s?ras?nda ?irkin a??k, bu g?zel k?za bir soru sordu: "Evliliklerin kutsal bir ?zelli?i oldu?una inan?r m?s?n?z?" dedi "Elbette" diyerek yan?tlad? g?zel k?z ve g?zlerini yine kald?rmay?p Moses'?n y?z?ne yine bakmadan, kendi de ona bir soru sordu: "Peki ya siz?"dedi."Siz inan?r m?s?n?z buna?" Moses bir an bile duraksamad?: "Evet,ben de inan?r?m" dedi ve ekledi: "Biliyor musunuz? Her erkek ?ocu?u do?du?unda Tanr?,onun evlenece?i k?z? belirlermi?. Benim do?umumda da,benim evlenece?im k?z belirlenmi? ve bana 'Senin kar?n kambur olacak' demi?.O zaman ben bir istekte bulunmu?um Tanr?'dan. Tanr?m, kambur bir kad?n bir trajedi olur. L?tfen onun kamburlu?unu bana ver ve onu g?zel bir kad?n yap' demi?im." Moses' ?n bu s?zlerinden sonra Frumtje g?zlerini yerden kald?rd?, onun g?zlerinin i?ine bakt? ve elini uzaat?p, Moses' ?n elini tuttu.Ve daha sonra da onun, sevgili e?i oldu. Bu anlatt???m?z bir "peri masal?" de?il, ?nl? Alman besteci Mendelssohn'un b?y?kbabas? ile b?y?kannesinin evlenmelerinin ?yk?s?d?r.
Cevapla
#2
paylaştıgın için teşekkürler ...
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi