:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi

Orjinalini görmek için tıklayınız: Bulutla Yildiz
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
[COLOR="DarkRed"]Bir zamanlar g?ky?z?nde birbirlerini
ger?ekten ?ok seven bir bulutla y?ld?z vard?...
Bulut g?ky?z?n?n en ?eker, en pembe bulutu
y?ld?zsa; en parlak, umudu en ?ok yans?tan y?ld?z?yd?...

G?ky?z?ndeki her varl?k onlar?n sevgisini k?skan?rd?...
Tatl? bir k?skan?l?kt? onlar?nkisi... Ama biri vard? ki;
bulut ve y?ld?z?n ayr?lmalar?n? y?rekten istiyordu...
Hem de y?ld?z?n en yak?n arkada?? olmas?na ra?men...

Bulut biraz saft?, kimseyi k?ramazd?...
Y?ld?zsa bulutu i?in elinden gelen her ?eyi yapabilir,
herkese meydan okuyabilirdi... Zaten onun i?in
bir bulutu bir de ?ok sevdi?i dostu peri vard?...
Bir derdi oldu?unda gider periye anlat?rd?...
Nereden bilebilirdi ki, perinin bir g?n bunlar?n hepsini
y?ld?zla bulutun ayr?lmalari i?in kullanaca??n??

Bir g?n nazar de?di bulutla y?ld?za...
Hi? yoktan bir sebepten tart??t?lar.
Bulut, ?ekti gitti, hatal? olmas?na ra?men.
Y?ld?zsa "Nas?lsa bulutum beni seviyor,
d?necektir." diye d???nd?... Fakat hi? bir ?ey
beklendi?i gibi gitmedi... Bulut d?nmedi.
Kim bilir, belki de cesaret edemedi d?nmeye.
Tek bir ger?ek vard? ki:
O da; ikisinin de ?ok ?zg?n olduklar?yd?...

G?ky?z?ndeki iyilik melekleri bile a?lad?lar
onlar?n durumlar?na ama ne fayda...

Ertesi g?n y?ld?z olanlar? en yak?n dostu periye anlatt?...
Periyse g?stermelik bir h?zne b?r?nd?...
Eline b?y?k bir f?rsat ge?mi?ti. Art?k hayat? boyunca
k?skand??? ki?iye kar?? kozlar? vard? elinde.
O ki?i, en yak?n dostu y?ld?z olmas?na ra?men
kullanacakt? kozlar?n?... Hem de b?y?k bir zevkle...

Bulutun yan?na gitti ve y?ld?z?n art?k onu sevmedi?ini
s?yledi. Bulutsa ?z?ld?, boynunu b?kt? ama elinden
hi? bir ?ey gelmeyece?ini d???nd?...
??nk? y?ld?z inat??yd?..
Bir kere olmaz dediyse, bir daha olur demezdi.
Peri de bulutun bu ?zg?n durumundan yararlan?p
ona olan sevgisini itiraf etti...
Bulut da kimseyi k?ramad??? i?in perinin,
y?ld?z?n?n yerine ge?mesine izin verdi...

Y?ld?z, g?nlerce bulutunun d?nmesini,
ondan af dilemesini bekledi... Ama bulut gelmedi.
Bir g?n y?ld?z, bulutun yan?na gidip,
konu?maya karar verdi. Gece yola ??kt?.

Bulut, dostu sand??? periyle birlikte ayda eleleydi...
Melekler dayanamay?p, t?m olan biteni anlatt?lar y?ld?za...
?ok ?z?ld? ve ?aresiz, d?nd? arkas?n? gitti...
Yava? yava? s?nmeye ba?lad?...

O g?nden sonra y?ld?z s?nd?, ???k veremez oldu..
Bulutsa art?k ne o kadar pembe, ne de o kadar kadifeydi.

Y?ld?z, ilk zamanlar her ?eyden vazge?ti, hayata k?st?...
Ama kolay pes etmezdi.
K?sa bir s?re sonra hayat?yla ilgili o ?nemli karar? verdi.

O g?ne kadar hi? g?rmedi?i g?ne?in yan?na gidecekti
ve biraz daha ???k isteyecekti ondan. ?ok ge?meden
daha ?nce hi? g?rmedi?i g?ne?in yan?na gitti...
Ondan yans?tmas? i?in biraz daha ???k istedi...
G?ne? ???k yerine sevgisini verdi y?ld?za...

O g?n bu g?nd?r y?ld?z,
d?nyaya g?ne?in sevgisini yans?t?r....
Bulutsa; hep g?zya?lar?n? ak?t?r d?nyaya...
Bir de y?re?inde kopan f?rt?nalar?...
[/COLOR]